Agema Advies en Techniek

warmtepompen

Momenteel is een warmtepomp de oplossing die veelvuldig wordt toegepast als eerste antwoord op ‘verwarmen zonder aardgas’. Een warmtepomp werkt op elektriciteit. Hij haalt ‘gratis’ energie uit de omgeving (energie welke hernieuwbaar is). Bij elke kWh uur energie uit het ‘stopcontact’ wint de warmtepomp er 3 tot 4 kWh ‘gratis’ bij uit de omgeving. Een warmtepomp is dus tot 5 keer zo zuinig dan dat een elektrische CV ketel zou zijn. Dat betekent dat we dus minder windmolens en zonnepanelen nodig hebben als we kiezen voor de warmtepomp. De warmtepomp is op zijn zuinigst bij lage temperaturen, daarover kunt u op onze site ‘alles’ lezen… En lage temperatuur is het best te gebruiken in een goed geïsoleerd gebouw... En een goed geïsoleerd gebouw heeft weer weinig energie nodig. Kortom we komen dan in een kringetje dat veel mogelijkheden biedt!