Agema Advies en Techniek

AGEMA ADVIES EN TECHNIEK

Agema Advies en Techniek richt zich op klimaatinstallaties en beoogt met eigen ontwikkelingen een innovatief product in de markt te kunnen zetten, waarmee een flinke bijdrage kan worden geleverd aan de klimaatdoelstelling van het kabinet. We ontwikkelen een warmtepomp met volledig andere technologie. Hierbij richten we ons op een maximale C.O.P. (coëfficiënt of performance).  Tevens zal dit systeem geen F gas (broeikasgas) meer nodig hebben, wat een milieubesparing betekend, bovendien is er geen conventionele verdamper, compressie en condensatie meer aanwezig, om warmte te verplaatsen. De huidige generatie warmtepompen hebben een C.O.P. (coëfficiënt of performance) die varieert van 1-4, in sommige gevallen 5 en maken gebruik van de genoemde F gassen. We zijn voornemens een warmtepomp te ontwikkelen o.b.v. een volledig ander technisch werkingsprincipe, met een C.O.P waarde van 8 a 9. Ook hebben we als doel om een verwarmingstemperatuur van meer dan 80°C te bereiken, hiermee zal het nieuwe warmtepompsysteem geschikt zijn voor warmtapwater, zodat hiervoor geen aanvullend boilersysteem nodig is. Een noviteit op zich. Schone, en duurzame energie is een maatschappelijk belang. Onze ontwikkeling is conform de overheidsdoelstellingen op het gebied van CO2-reductie.