Agema Advies en Techniek

AGEMA ADVIES EN TECHNIEK

Hoog efficiënte (HE) compressor t.b.v. koeling.

 

Agema Advies en Techniek richt zich hoofdzakelijk op het ontwerpen van installaties geschikt voor verwarming, koeling en ventilatie. We hebben kennis van het verplaatsen van warmte en het beperken van energiegebruik.

Binnen onze branche zien we veel aandacht voor verduurzaming. Zo zijn isolatie en zonnepanelen niet meer weg te denken en worden ketels vervangen voor warmtepompen.

Minder aandacht is er volgens ons voor de inzet van pompen en compressoren binnen de industrie. Met name bij compressoren zien we dat deze steeds beter aangestuurd kunnen worde, maar dat de basisvorm nauwelijks aan verandering onderhevig is.

Bij bijvoorbeeld auto’s en motoren zien we dat de cilinders, zuigers en kleppen het langzamerhand uit de gratie raken en dat er vol elektrische aandrijvingen met een hoger rendement voor terug komen.

Wij denken dat compressoren op een gelijke wijze ontdaan kunnen worden van o.a. plunjers en zogenaamde ‘scroll’ mechanismen en dat installaties welke compressoren een aanzienlijke energie besparing kunnen realiseren. We denken hierbij aan bijvoorbeeld koeling voor de zuivelindustrie.

Agema Advies en Techniek werkt in projectvorm aan de ontwikkeling van een HE (high efficiency) compressor ten behoeve van koeling, dit wordt mede mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

We willen met dit project het werkingsprincipe aantonen van een prototype HE compressor met de volgende kenmerken:

  • Omzetting van energie op basis van elektromagnetisch veld;
  • Hoog efficiënt thermisch rendement (omzetting coëfficiënt van ca. 9);
  • Geen gebruik van schadelijke gassen;
  • Minimaal aantal roterende delen.

Daarvoor al men de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • Onderzoek topologie en componenten en het uitvoeren van berekeningen;
  • Engineering componenten op basis van onderzoekgegevens;
  • Bouw experimenteel prototype;
  • Testen en evalueren.