Agema Advies en Techniek

koeling

Comfort gaat verder dan een goede binnentemperatuur en vochtigheid alleen en is daarmee ook niet terug te leiden tot de installaties alleen. Comfort is samenspel van veel factoren. Thermisch en akoestisch comfort, goede binnenluchtkwaliteit, doordacht materiaalgebruik, uitzicht, daglicht, goede ergonomie en mooie ruimten werken samen om een verblijf- en werkomgeving te creëren, waarbij de gebruiker zich comfortabel voelt. Deze rapportage is breed georiënteerd, maar om een objectief oordeel te geven zijn aspecten als materiaalgebruik en uitzicht buiten beschouwing gelaten.