Agema Advies en Techniek

luchtbehandeling

Comfort gaat verder dan een goede binnentemperatuur en vochtgheid alleen en is daarmee ook niet terug te leiden tot de installaties alleen. Comfort is samenspel van veel factoren. Thermisch en akoestsch comfort, goede binnenluchtkwaliteit, doordacht materiaalgebruik, uitzicht, daglicht, goede ergonomie en mooie ruimten werken samen om een verblijf- en werkomgeving te creëren, waarbij de gebruiker zich comfortabel voelt. Deze rapportage is breed georiënteerd, maar om een objectief oordeel te geven zijn aspecten als materiaalgebruik en uitzicht buitenbeschouwing gelaten. 
Klimaatklachten kunnen veel oorzaken hebben, maar komen altijd voort uit een gebrek aan comfort. Agema Advies en Techniek beoordeeltwerkplekindeling om zo de aard van de klachten in een zo breed mogelijk perspectief te plaatsen. Ondanks de altijd subjectieve aard van klimaatklachten geven wij een objectief oordeel aan de hand van o.a.het model van Fanger. 
Fanger geeft als resultaat, de voorspelde gemiddelde waardering van het thermischebinnenklimaat; PMV (predicted mean vote).Het model heeft betrekking op parameters zoals luchtemperatuur, stralingstemperatuur, luchtsnelheid en luchtvochtigheid. De waardering resulteert in een gemiddelde beleving van de gebruiker. De gewaarwording kan variëren van te heet tot te koud, aangegeven met een cijfer tussen 3 en -3.